Småland for real Instagram Trips Advisor Facebook

Lindshammar – porten till glasriket


Man brukar säga att Lindshammar är porten till Glasriket. Påstående gäller när man färdas norrifrån längs väg 31 och passerar gränsen till Kronobergs län. Besökaren har kommit till Mörrumsåns övre lopp, och platsen för gamla industriella traditioner.

Vattenkraften utnyttjades tidigt för kvarnanlänningar och 1825 anlades ett pappersbruk. I början av 1860-talet grundades även ett järnbruk och det var en brytningstid då järnhanteringen i Småland upphörde.

Järnbruket följdes 1896 av en snickerifabrik, men under de förta åren på 1900-talet slutade Lindshammars första industriepok – trä, papper och järn hade gjort sitt på platsen.

Glasbruket startade 1905 och produktionen lades ner 2008.


White Guide Swedish welcome

Arabusta Café Sergel
Bruksvägen 2, Lindshammar
Tel 0383-211 90
Kontakt · Karta · Rumsbokning B&B
Småland for real
Boka eller fråga

×


Warning: include(/home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/boka/include_index_rubrik.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/cafesergel/22.php on line 473

Warning: include(/home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/boka/include_index_rubrik.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/cafesergel/22.php on line 473

Warning: include(): Failed opening '/home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/boka/include_index_rubrik.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php/5.6.40:/opt/php/5.6.40/share/pear') in /home/u/u0855611/www/cafesergel.se/www/cafesergel/22.php on line 473

Boka eller fråga